کربنات کلسیم ماده معدنی فراوانی است که %4 پوسته زمین را تشکیل داده و ذخایر عظیمی از آن در آهک، گچ و سنگ مرمر یافت میشود این ماده به واسطه کانی سازی زیستی یونهای کلسیم در طبیعت، توسط موجودات زنده تولید میشود .این ماده در حوزه موادزیستی و کانی سازی زیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است به دلیل اینکه کربنات کلسیم یکی از فراوانترین مواد معدنی است که توسط موجودات زنده تشکیل شده است .به عنوان مثال کربنات کلسیم در اسکلت آهکی حیوانات دریایی نیز یافت میشود.

  منیره شکیبا نهاد، دکترای تخصصی شیمی

 محمود بیات، دکترای تخصصی مهندسی شیمی

امیر شکیبانهاد، کارشناسی مهندسی صنایع

 شرکت بهسا پلیمر پارس 

دانلود مقاله کامل : 

بالا