از ابتدای تولد صنعت پلاستیک، اضافه نمودن برخی افزودنی ها به بسپار پایه برای بهبود خواص مطلوب و همچنین حذف و یا کاهش خواص نامطلوب ضروری بوده است. یکی از این مواد افزودنی   

.ترکیبات درخشان کننده نوری می باشند

منیره شکیبانهاد، دکترای تخصصی شیمی

محمود بیات، دکترای تخصصی مهندسی شیمی

ملیحه شکیبانهاد، کارشناسی ارشد اقتصاد

شرکت بهسا پلیمر پارس

:دانلود مقاله کامل

 

بالا