مستربچ سفید

مستربچ سفید عموماً جهت افزودن رنگ سفید به محصولات پلیمری به کار می رود. رنگدانه مورد استفاده برای تولید این مستربچ، دی­اکسید تیتانیوم (TiO2) اصلاح شده روتایل می باشد. این رنگدانه ضریب شکست نور بالاتری نسبت به دیگر رنگدانه های سفید و در نتیجه قدرت پراکندگی نور بهتری داشته و از پایداری شیمیایی و حرارتی خوبی برخوردار است. علاوه بر این، رنگدانه دی­اکسید تیتانیوم با جذب طیف نور ماورای بنفش (UV) و مسدود کردن برخی از اشعه های آن، منجر به محافظت پلیمر در برابر اشعه UV نیز می گردد.

مستربچ های سفید شرکت بهسا پلیمر پارس با نام تجاری ®Bewhite، با درصدهای متنوعی از رنگدانه دی­اکسید تیتانیوم در محدوده  %20-80 و بر پایه انواع رزین ها تولید می شوند.

این شرکت انواع مستربچ های سفید و بویژه گرید با درصد رنگدانه بالا (high filled) را بر اساس فرمولاسیون های ویژه و با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های تولید کامپاندهای پلیمری تولید و عرضه می نماید. این مستربچ ها دارای کیفیتی متمایز از نمونه های داخلی و ویژگی های قابل رقابت با بهترین نمونه های خارجی می باشند.

 

 

 

ویژگی ها

 • پوشش پلیمر بر روی ذرات بنیادین رنگدانه
 • اختلاط بسیار قوی رنگدانه و دیگر افزودنی ها با پلیمر پایه
 • پخش یکدست رنگدانه در ماتریس پلیمری
 • جلوگیری از ایجاد ذرات تجمع یافته
 • ضریب انکسار و پراکندگی نوربالا
 • گرانول خوش ریزش

 

مزایا

 • ایجاد ماتی بهینه
 • ایجاد سفیدی و براقیت
 • پوشش دهی عالی و یکنواخت بدون دانه زدگی
 • کاهش بیش از % 50 درصدی مصرف مستربچ
 • بهبود پایداری حرارتی


White Masterbatch

White masterbatch generally used to add white color to polymeric products. Treated rutile TiO2 is used. This pigment has a higher refractive index than any other white pigments, giving better light-scattering power. It has good chemical and thermal stability. Moreover, titanium dioxide imparts a degree of UV protection to the polymer by absorbing the UV light of spectrum and blocking some UV radiation,

Behsa polymer pars white masterbatches with Bewhite® brand name are produced based on different career resins and containing 20-80 % white pigment content in them.

The company produces all kinds of white masterbatches, especially high filled grade, based on special formulations using the high-tech machines. These masterbatches have a distinct quality from the domestic products and compete with the best external specimens.

 

Characteristics

 • Coating of primary particles with polymer
 • Power mixing of pigment and other additives with polymer base
 • High-quality dispersion of pigment with polymer
 • Prevention of agglomeration
 • High light reflecting and scattering effect
 • Free flowing

 

Advantages

 • Optimum opacity
 • High whiteness and brightness
 • Excellent and uniform coating without dots
 • More than 50% reduction of consumption masterbatch
 • Improve heat stability

 

مستربچ مشکی

کربن سیاه (دوده یا کربن بلک) مهمترین رنگدانه برای تولید مستربچ مشکی در صنعت پلاستیک می باشد. این رنگدانه تمام طول موج ها در ناحیه مرئی را جذب کرده که در نتیجه آن، محصول رنگ دار شده با این رنگدانه، سیاه به نظر می رسد. این رنگدانه تمایل زیادی به آگلومره شدن دارد و لذا توزیع خوب ذرات کربن سیاه در رزین پلیمری در این مستربچ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مستربچ های مشکی شرکت بهسا پلیمر پارس با نام تجاری Beblack®، با استفاده از فرمول بهینه و با درصدهای گوناگونی از رنگدانه مشکی در محدوده % 25-42 و با انواع  گوناگون رزین تولید می شوند. دراین محصول از ذرات کربن سیاه با سایز مناسب و کنترل شده استفاده گردیده که باعث افزایش مساحت سطح این رنگدانه  و در نتیجه افزایش رنگ دهی و ایجاد رنگ سیاه عمیق و همچنین خواص متفاوت دیگر می شود.

 

 

 

ویژگی ها

 • پراکندگی با کیفیت بالای کربن سیاه در پلیمر پایه
 • اندازه ذرات یکنواخت
 • براقیت و درخشندگی بالا
 • جریان پذیری آسان / محصولات با ویسکوزیته پایین
 • عدم شکفتگی

 

مزایا

 • پوشش دهی و پخش عالی
 • مقاومت محصول نهایی در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد
 • بهبود پایداری حرارتی
 • بهبود فرآیندپذیری
 • ایجاد پایداری در برابر اشعه ماورای بنفش

 

Black Masterbatch

Carbon black is the most important pigment that used extensively throughout the plastics industry for producing of black masterbatches. Absorbing essentially all visible wavelengths by carbon black cause to achieve the black end-products. This pigment has a great tendency to agglomerate and therefore the good distribution of black carbon particles in the polymer resin is particular importance.

Behsa polymer pars black masterbatches with Beblack® brand name are manufactured using an improved formulation with various types of career resins and containing 25-42 % black pigment content in them. In this product, carbon black particles are used in a suitable and controlled manner, which increases the surface area of the pigment, resulting in increased deep black color as well as various other properties.

 

Characteristics

 • High-quality dispersion in polymer base
 • Uniform particle size
 • High Brightness and shining
 • Easy flow / Low viscosity products
 • No bloom

 

 

Advantages

 • Excellent dispersion and coating
 • Durability against extreme weather conditions
 • Improve heat stability
 • Improve processability
 • UV stability

 

بالا